У Агенцији за привредне регистре данас је одржана седница Савеза за имовину и инвестиције, стручног радног тела НАЛЕД-а које се бави темама компанијског пословања, стечаја, извршног и парничног поступка, заложног права, конверзије права на земљишту, планирања и изградње, пореза на имовину и другим сродним темама.

Душан Вучковић, помоћник министра у Министарству привреде, упознао је чланове НАЛЕД-а, представнике привреде, различитих институција, локалне самоуправе и цивилног сектора, са регулаторним активностима Министарства предузетим у циљу унапређења пословног окружења и услова пословања, а посебно са новинама у Закону о привредним друштвима.

Директор Агенције за привредне регистре Милан Лучић, регистратори Тања Вукотић Маринковић, Ружица Стаменковић, Нивес Чулић, као и заменик регистратора Марија Пајић, упознали су присутне чланове са тренутним активностима Агенције и плановима за 2022. годину у вези са имплементацијом и даљим унапређењем информационог система Централне евиденције обједињених процедура за издавање грађевинских еДозвола, увођењем електронских пријава регистрације заложног права, преласком на он-лајн рад у Регистру финансијског лизинга, новинама у области финансијског извештавања, са увођењем Регистра установа културе и почетком примене електронске регистрације привредних субјеката.                        

О актуелним иницијативама Савеза, присутне је информисала координаторка Савеза Јасмина Радовановић, из НАЛЕД-а. Информације на тему конверзије, са члановима Савеза је поделио Александар Вујошевић, из Неопланте, а Адис Берберовић, из НАЛЕД-а, представио је панел корисника оператора дистрибутивног система (ОДС).  

19. новембар 2021. Објављена публикација „Годишњи извештај о пословању економских целина у привреди у 2020. години“ 26. новембар 2021. Привредни субјекти са регистрованом адресом за пријем електронске поште