Привредна друштва, представништва и огранци страних привредних друштава, као и предузетници који су већ уписани у Регистар привредних субјеката имају још мало времена за бесплатну регистрацију адресе за пријем електронске поште.

До 1. октобра 2019. године, регистрација имејл- адресе је бесплатна, а након тог рока ће се плаћати накнада за регистрацију промене податка.   

Регистрација адресе за пријем електронске поште је обавеза привредних субјеката проистекла из Закона о привредним друштвима, која се од октобра 2018. године примењује на привредне субјекте који се тек оснивају, док сви раније регистровани привредни субјекти морају да пријаве овај контакт податак, уколико није регистрован у АПР-у. 

Привредна друштва попуњавају регистрациону пријаву промене података (обавезни подаци) и додатак бр. 31, док предузетници треба да поднесу попуњену регистрациону пријаву промене података о предузетнику (обавезни подаци) и додатак бр. 16. Попуњене пријаве се могу предати лично у АПР-у или послати поштом, у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Обавеза регистрације имејл- адресе проистиче и из закона који уређује електронски документ, на основу кога АПР електронском поштом доставља решење о регистрацији оснивања у облику електронског документа оним привредним субјектима који су поднели електронску пријаву за оснивање, као и друга обавештења на основу којих Агенција комуницира с привредом и грађанима, који користе остале електронске услуге АПР, као што је електронско подношење финансијских извештаја.  

04. септембар 2019. Објављена публикација „СТО НАЈ...привредних друштава у 2018. години” 24. септембар 2019. Упозорење Агенције за привредне регистре поводом уплатница које привредни субјекти ових дана примају на адресу