Интернет страница (сајт) Агенције за привредне регистре (АПР)

Интернет страница Агенције за привредне регистре (АПР) намењена је општем информисању јавности о надлежностима и пословима Агенције, услугама и сервисима за кориснике.

Агенција објављује и ажурира све прописе и подзаконска акта који чине правни оквир на основу кога су дефинисане надлежности и послови Агенције. На основу наведених прописа, објављују се упутства о појединачним процедурама и документацији коју је неопходно поднети ради спровођења поступка регистрације.

Такође, редовно се објављују и ажурирају прописани обрасци на основу којих се покрећу поступци регистрације и евиденције, наручују услуге и користе сервиси из Агенције. Уз то, објављени су и најбољи примери аката који могу послужити као модели за сачињавање документације која се подноси приликом регистрације.

Објављивањем правовремених и поузданих информација, сајт Агенције представља својеврсну помоћ корисницима у лакшем разумевању области којима се бави Агенција, под условом да их се корисници доследно придржавају. Сајт нема сврху пружања бесплатне правне помоћи, нити замењује одлуке регистратора.

Осим информативног карактера, Агенција уз помоћ сајта испуњава и законску обавезу-обезбеђује јавност и доступност података и докумената из регистара. Преко јавне претраге података, корисницима је обезбеђен слободан приступ подацима и документима из регистара. Стављањем регистара на увид јавности, Агенција обезбеђује услове да се трећа лица упознају са чињеницама из регистара у чију се тачност могу поуздати.

Будући да води регистре и евиденције као јединствене, централне и електронске базе података и докумената који су законима прописани као предмет регистрације, Агенција има право које јој припада као произвођачу база података, у складу са законом и међународним стандардима.

Начин коришћења података и докумената из регистара утврђен је прописима, а критеријуме  за претраживање података јасно је утврдила Агенција која је власник софтвера на основу којих се воде регистри и евиденције, односно објављују подаци и документа.

Агенција ће спречавати сваки покушај злоупотребе у коришћењу сајта и претрага података, на основу законских овлашћења и информационих технологија које јој стоје на располагању.

Посебна пажња посвећена је заштити безбедности, интегритета и функционалности база података  који су, такође, уређени овим правилима коришћења интернет странице Агенције.                 

Правила коришћења

Сагласни сте да ћете сајт АПР-а користити у законским оквирима.

Сајт се не сме користити за:

  • слање, објављивање или коришћење материјала који су агресивни, увредљиви, клеветнички, недолични, непристојни, претећи или незаконити и који крше ауторска права, поверљивост, приватност и друга права;
  • ширење ланчаних писама, спамова, нежељене поште или за штетно и злонамерно понашање које изазива, или може изазвати, штету, узнемиравање, непријатности или страх приликом његовог коришћења.

Не смете да заобиђете, нити да покушате да заобиђете, мере безбедности нити да мењате садржаје на сајту, осим ако то није изричито дозвољено. Садржаји се на сајту објављују, редовно ажурирају и уклањају без претходне најаве, тако да корисници сами сносе одговорност уколико преузети или сачувани садржај није ажуран. Ово је нарочито важно за коришћење, односно преузимање регистрационих пријава и образаца.

За преузимање података са сајта АПР-а, а посебно резултата претрага, није дозвољено коришћење аутоматских алата („web robots“), па ће у случају њихове употребе и других злоупотреба Агенција применити одговарајуће мере за заштиту свог информационог система. Ове мере могу укључити аутоматско блокирање приступа кориснику са одређене адресе и друге поступке који су јој на располагању.

Можете погледати, копирати или одштампати стране са овог сајта искључиво за личне, некомерцијалне сврхе. У супротном, не можете користити, мењати, репродуковати, дистрибуирати или објављивати информације са овог сајта без изричите дозволе Агенције.

Задржавамо право да искључимо одређене кориснике са сервиса на сајту АПР-а, као и да уклонимо податке о њима, уколико злоупотребљавају сајт (што подразумева пре свега хакерисање, преваре или ширење рачунарских вируса). Такође, можемо и мењати сервисе без претходног упозорења што може да подразумева и уклањање сервиса у било које време.

Званична интернет страница AПР-а може да садржи линкове ка другим сајтовима. Линковани сајтови нису под контролом AПР-а, нити AПР одговара за њихов садржај (укључујући, без ограничења, све линкове које садржи линковани сајт или све измене и уношења нових верзија линкованих сајтова). AПР није одговорна за било који облик преноса примљеног садржаја са другог линкованог сајта. AПР обезбеђује ове линкове корисницима само као погодност, тако да постављање ових линкова на званичном сајту АПР-а не подразумева удруживања АПР-а са другим сајтовима.

Агенција не одговара за било какву директну, индиректну, последичну или другу штету насталу коришћењем овог сајта или других линкованих сајтова.

Сигурност и праћење података

Званични сајт АПР-а задржава право да сакупља следеће информације о својим корисницима:

  • име домена са ког је приступљено сајту,
  • IP адресу са које је приступљено сајту,
  • датум и време приступа сајту,
  • адреса (такође позната као УРЛ адреса) са које је кликнуто/ приступљено на линк за приступ сајту АПР-а.

У циљу сигурности сајта, сав саобраћај на мрежи се прати како би се идентификовали неовлашћени покушаји постављања или промене информација, као и покушаји криминалних активности. Навигацијске информације могу да се користе за добијање податка у истрагама лица овлашћених за спровођење закона и на основу захтева правног поступка.

Штавише, да би се од неовлашћене употребе заштитио званични сајт АПР-а и информациони систем који подржава сајт и да би се осигурало његово правилно функционисање, приступ појединаца овом сајту и информационом систему се прати и евидентира од стране овлашћеног особља. Свако ко користи овај сајт и информациони систем који подржава сајт, изричито пристаје на овакво надгледање и, уколико оно покаже злоупотребу или криминалне радње, може се искористити за пријаву надлежним органима. Неовлашћени покушаји да се постави или промени садржај сајта, или се на други начин проузрокује штета на сајту или рачунарском систему, строго су забрањени и кажњиви законом.