Министарство привреде је припремило Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евиденцију, као помоћ регистрованим субјектима у спровођењу законске обавезе.

За коришћење саме апликације вам може бити од користи Водич у сликама као и детаљно Корисничко упутство.

Почетни корак за кориснике који први пут приступају систему је креирање налога у наведеном систему за централизовано пријављивање корисника. Агенција је као помоћ припремила детаљно видео упутство о креирању налога.

Потписивање квалификованим електронским потписом законског заступника у електронском облику путем интернета објашњено је у Tехничком упутству за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским сертификатом.

Питања везана за поступак евидентирања можете слати на електронску адресу stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs

У случају да имате проблем са приступом апликацији за централизовано пријављивање корисника или са електронским потписом, можете контактирати техничку подршку на sd@apr.gov.rs или позивом на број 011 20 20 293.