27. децембар 2021.

Министарство привреде je, у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, представило данас јавно доступну јединствену базу података о привредним субјектима у којима Република Србија има власништво, у оквиру Регистра привредних субјеката, а која ће путем иновативне дигиталне платформе омогућити транспарентност података, уз једноставну и брзу претрагу жељених информација.

Сазнај више

23. децембар 2021.

Раздвајање финансијских извештаја од документације и њихово достављање у новим, одвојеним роковима, увођење нових извештаја и напомена у складу са величином обвезника, достављање документације само за обвезнике ревизије и увођење нових докумената за одређене групе обвезника, увођење тзв. коригованог финансијског извештаја који могу да достављају обвезници ревизије, само су неке новине прописане новим Законом о рачуноводству, које ће се примењивати почевши од финансијских извештаја за 2021. годину.

Сазнај више

26. новембар 2021.

На основу усвојених измена и допуна закона о привредним друштвима и о поступку регистрације, у Агенцији за привредне регистре биће омогућена електронска регистрација свих привредних субјеката, путем корисничке апликације за пријем електронске пријаве и електронских докумената потписаних квалификованим електронским потписом, уз електронски начин плаћања накнада за услугу регистрације.

Сазнај више

25. новембар 2021.

У Агенцији за привредне регистре данас је одржана седница Савеза за имовину и инвестиције, стручног радног тела НАЛЕД-а које се бави темама компанијског пословања, стечаја, извршног и парничног поступка, заложног права, конверзије права на земљишту, планирања и изградње, пореза на имовину и другим сродним темама.

Сазнај више