Агенција за привредне регистре објављује публикацију СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији, која садржи листе и анализу пословања појединих привредних друштава на основу података из финансијских извештаја за последњу извештајну годину.

Листе СТО НАЈ... привредних друштава утврђују се рангирањем свих привредних друштава у земљи, и то са аспекта: 

  • успешности пословања – према пословним приходима и нето добитку
  • финансијских капацитета – према пословној имовини и капиталу
  • губитака – према нето губитку и укупном губитку.

У публикацији се даје и кратак приказ и анализа пословања привредних друштава која предводе сваку од листа, као и друштава која се истичу према кретањима финансијских перформанси и одређеним специфичностима у пословању.

Публикација СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији израђује се и објављује почев од 2011. године, ради сагледавања привредних друштава која својим пословањем усмеравају резултате и финансијски положај целе привреде и издвајају се као главни носиоци привредних кретања у земљи.

СТО НАЈ... привредних друштава у 2022. години

Назив Преузимање
СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2022. години
Презентација СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2022. години

СТО НАЈ... привредних друштава у 2021. години

Назив Преузимање
СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2021. години
Презентација СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2021. години

СТО НАЈ... привредних друштава у 2020. години

Назив Преузимање
СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2020. години
Презентација СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2020. години

СТО НАЈ... привредних друштава у 2019. години

Назив Преузимање
СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2019. години
Презентација СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2019. години

СТО НАЈ... привредних друштава у 2018. години

Назив Преузимање
СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2018. години
Презентација СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2018. години

СТО НАЈ... привредних друштава у 2017. години

Назив Преузимање
СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2017. години
Презентација СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2017. години

СТО НАЈ... привредних друштава у 2016. години

Назив Преузимање
СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2016. години
Презентација СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2016. години

СТО НАЈ... привредних друштава у 2015. години

Назив Преузимање
СТО НАЈ...привредних друштава у Републици Србији у 2015. години

СТО НАЈ... привредних друштава у 2014. години

Назив Преузимање
СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2014. години

СТО НАЈ... привредних друштава у 2013. години

Назив Преузимање
СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2013. години
Презентација СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2013. години

СТО НАЈ... привредних друштава у 2012. години

Назив Преузимање
СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2012. години

СТО НАЈ... привредних друштава у 2011. години

Назив Преузимање
СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2011. години