Naknada za ostale usluge koje se pružaju na osnovu podataka iz Registra finansijskih izveštaja iznosi:

  • za izdavanje prepisa potvrde o javnom objavljivanju finansijskog izveštaja odnosno dokumentacije uz taj izveštaj, na zahtev obveznika na kojeg se potvrda odnosi 1.900,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara;
  • za izdavanje potvrde da finansijski izveštaj nije dostavljen ili javno objavljen za određenu godinu, o veličini pravnog lica u poslovnoj godini, odnosno za davanje drugih informacija u pisanom obliku, a vezano za vođenje Registra finansijskih izveštaja 1.100,00 dinara po dokumentu, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara po dokumentu.