Naknade za specijalne aranžmane iz Registra finansijskih izveštaja, po posebnom zahtevu korisnika utvrđuju se prema vrsti i broju podataka, odnosno nivoima obrade tih podataka.

Naknade za davanje pojedinačnih podataka iz izvornih finansijskih izveštaja na zahtev korisnika, tj. specijalnih aranžmana iznose:

Podaci iz izvornih finansijskih izveštaja

Visina naknade po podatku
(u dinarima)

od 1 do 100 podataka

15,00

od 101 do 500 podataka

12,00

od 501 do 1.000 podataka

  9,00

od 1.001 do 10.000 podataka

  7,00

od 10.001 do 50.000 podataka

  5,00

od 50.001 do 100.000 podataka

  4,00

od 100.001 do 300.000 podataka

  2,00

preko 300.000 podataka

  1,00

Naknada za davanje prepisa baze podataka iz finansijskih izveštaja za izveštajnu godinu, koji su objavljeni kao potpuni i računski tačni, iznosi 0,60 dinara po podatku.

Prepis baze podataka čine najmanje podaci iz svih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, ustanova koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti i preduzetnika, a koji su iskazani u bilansu stanja i bilansu uspeha.

Naknade za davanje zbirnih podataka iz finansijskih izveštaja na zahtev korisnika, tj. specijalnih aranžmana iznose:

Zbirni podaci iz finansijskih izveštaja

Visina naknade po podatku
(u dinarima)

od 1 do 100 podataka

50,00

od 101 do 200 podataka

40,00

od 201 do 300 podataka

30,00

preko 300 podataka

20,00


Naknada za davanje podataka iz izvornih (pojedinačnih) finansijskih izveštaja i zbirne podatke iz finansijskih izveštaja se uvećava prema nivou obrade iz zahteva korisnika za 20%, za svaki sledeći nivo.

Prilikom izračunavanja naknade za podatke iz izvornih (pojedinačnih) finansijskih izveštaja, kao posebni podaci računaju se i podaci na osnovu kojih je utvrđen izvedeni podatak koji se daje korisniku.

Prilikom izračunavanja naknade za zbirne podatke iz finansijskih izveštaja, kao posebni podaci računaju se svi zbirni podaci na osnovu kojih je utvrđen izvedeni zbirni podatak koji se daje korisniku.

Uz podatke iz specijalnih aranžmana, bez naknade, daju se osnovni podaci za identifikaciju pravnog lica ili preduzetnika (skraćeno poslovno ime, sedište i matični broj).

Ako korisnik usluga zahteva spisak sa skraćenim poslovnim imenom, sedištem i matičnim brojem pravnog lica odnosno preduzetnika, a ne zahteva podatke iskazane u finansijskim izveštajima, naknada za ove podatke plaća se u visini naknade za jedan podatak iz gore navedenih naknada za podatke iz izvornih finansijskih izveštaja, prema broju podataka.