Pravila računske i logičke kontrole finansijskih izveštaja

Računska i logička kontrola podataka u finansijskim izveštajima i Statističkom izveštaju vrši se u skladu sa pravilima računsko - logičke kontrole koju je utvrdio Registrator saglasno Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavlјivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja. Pravila su izvedena iz podzakonskih akata kojima se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja, odnosno podzakonskih akata kojima se uređuju kontni okviri, i utvrđena su prema vrsti obveznika, posebno za: