• Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020);
 • Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020);
 • Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za druga pravna lica („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020);
 • Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za druga pravna lica („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020);
 • Odluka o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za Narodnu banku Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za Narodnu banku Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Odluka o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za banke („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za banke („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Odluka o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za društva za osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Odluka o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020 i 16/2021);
 • Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga („Sl. glasnik RS“, br. 117/2021);
 • Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za davaoce finansijskog lizinga („Sl. glasnik RS“, br. 117/2021);
 • Odluka o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za društva za upravlјanje dobrovolјnim penzijskim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za upravlјanje dobrovolјnim penzijskim fondovima („Sl. glasnik RS“, 93/2020);
 • Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za upravlјanje dobrovolјnim penzijskim fondovima i dobrovolјne penzijske fondove („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Odluka o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za dobrovolјne penzijske fondove („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za dobrovolјne penzijske fondove („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020);
 • Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze („Sl. glasnik RS“, br. 139/2020 i 75/2021);
 • Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 139/2020 i 75/2021);
 • Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva („Sl. glasnik RS“, br. 139/2020 i 75/2021);
 • Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima društva za upravlјanje investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 139/2020 i 75/2021);
 • Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove („Sl. glasnik RS“, br. 139/2020 i 75/2021).