Obrasci

Naziv Preuzimanje
UCITS-Bilans stanja
UCITS-Bilans uspeha
UCITS-Izveštaj o promenama na neto imovini
UCITS-Izveštaj o tokovima gotovine
UCITS-Statistički izveštaj