U toku 2024. godine, Agencija vrši prijem redovnih i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja, odnosno propisane dokumentacije uz te izveštaje, kao i Izjava o neaktivnosti za poslednju izveštajnu 2023. godinu, dok vanredne finansijske izveštaje prima za prethodnu 2023. i tekuću 2024. godinu. Dakle, u toku 2024. godine, Agencija ne vrši prijem izveštaja za 2022. i ranije godine.

Finansijski izveštaji, izjave o neaktivnosti, dokumentacija iz člana 45. Zakona o računovodstvu (dokumentacija) za obveznike revizije, kao i dobrovolјna revizija redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za pravna lica i preduzetnike koji nemaju svojstvo obveznika revizije (dobrovolјna revizija), dostavlјaju se u propisanim rokovima, i to:

Vrsta izveštaja i dokumentacije

Zakonski rok za dostavlјanje

Redovan godišnji finansijski izveštaj  i Statistički izveštaj

1. april 2024. godine* (poslednji dan roka - 31.03.2024. godine pada u neradni dan)

Izjava o neaktivnosti

1. april 2024. godine* (poslednji dan roka - 31.03.2024. godine pada u neradni dan)

Redovan godišnji finansijski izveštaj i Statistički izveštaj, za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske

3 meseca od dana sastavlјanja izveštaja

Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj, kao i dobrovolјna revizija

1. jul 2024. godine* (poslednji dan roka - 30.06.2024. godine pada u neradni dan)

Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj, za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske

6 meseci od dana sastavlјanja izveštaja

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

30. april 2024. godine

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za  obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske

4 meseca od dana sastavlјanja izveštaja

Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

31. jul 2024. godine

Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske

7 meseci od dana sastavlјanja izveštaja

Vanredni finansijski izveštaji 

60 dana od dana sastavlјanja izveštaja

*U slučaju kada rokovi padaju u neradne dane, isti se pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje).

Obveznici revizije koji odluče da dokumentaciju dostave istovremeno sa redovnim godišnjim finansijskih izveštajem (RGFI), odnosno konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajem (KGFI), kao i pravna lica i preduzetnici koji nemaju svojstvo obveznika revizije, a izvršili su dobrovolјnu reviziju koju nameraju da dostave istovremeno sa RGFI, dužni su da konkretne zahteve dostave Agenciji u rokovima koji su propisani za dostavlјanje pomenutih finansijskih izveštaja.

Po isteku zakonskog roka, izveštaje i dokumentaciju, kao i Izjavu o neaktivnosti za 2023. godinu, obveznici mogu dostaviti najkasnije do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se isti odnose (do kraja 2024. godine za obveznike sa poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj), nakon čega prestaje svaka mogućnost njihovog dostavlјanja. Navedeno važi i za zamene izveštaja, odnosno dokumentacije, osim u slučaju zamene vanrednog finansijskog izveštaja (VFI) koju obveznici mogu podneti najkasnije do dana dostavlјanja RGFI za izveštajnu godinu u kojoj je nastao osnov za sastavlјanje VFI.