Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, obveznici (izuzev drugih pravnih lica), saglasno Zakonu o računovodstvu (Zakon), mogu u zavisnosti od veličine, odnosno statusa da primenjuju sledeću računovodstvenu regulativu: 

  • pravna lica i preduzetnici razvrstani kao velika pravna lica i javna društva, odnosno društva koje se pripremaju da postanu javna(nezavisno od veličine), kao i matična pravna lica koja imaju obavezu da sastavlјaju konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KGFI) - obavezno primenjuju MSFI (međunarodne standarde finansijskog izveštavanja);
  • pravna lica i preduzetnici razvrstani kao srednja pravna lica - obavezno primenjuju MSFI za MSP (Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica), a mogu se odlučiti da primenjuju MSFI;
  • pravna lica i preduzetnici razvrstani kao mala pravna lica- obavezno primenjuju MSFI za MSP, a mogu se odlučiti da primenjuju MSFI;
  • pravna lica i preduzetnici razvrstani kao mikro pravna lica- obavezno primenjuju Pravilnik Ministarstva (Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica), a mogu se odlučiti da primenjuju MSFI za MSP, odnosno MSFI.

Druga pravna lica (bez obzira na veličinu) obavezno primenjuju Pravilnik Ministarstva, a mogu se odlučiti i za MSFI za MSP, odnosno MSFI. Druga pravna lica koja su se odlučila da primenjuju MSFI za MSPodnosno MSFI, kao i matična druga pravna lica koja sastavlјaju KGFI (kada obavezno primenjuju MSFI) dužna su da vode poslovne knjige po kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike, a izveštaje sastavlјaju na obrascima za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Pravna lica i druga pravna lica koja po prvi put primenjuju MSFI ili MSFI za MSP dužni su da podnesu sve propisane obrasce izveštaja u skladu sa Zakonom i u istim obavezno iskažu i podatke za prethodnu godinu u punom obimu (uklјučujući i podatke označene arapskim brojevima).

Obveznik koji je izabrao da primenjuje višu računovodstvenu regulativu u odnosu na regulativu koja je Zakonom propisana kao obavezna, dužan je da istu primenjuje u kontinuitetu, odnosno najmanje pet godina od početka njene primene, osim u slučajevima:

  • otvaranja postupka stečaja ili likvidacije u toku izveštajne godine, kada obveznik može izabrati regulativu u skladu sa svojom veličinom, s tim da ukoliko zadrži primenu više regulative, istu mora da primenjuje najmanje do isteka tih pet godina;
  • kada se obveznik, u periodu kraćem od pet godina primene MSFI za MSP kao više regulative, opredeli da primeni MSFI, u kom slučaju se kontinuitet računa od izbora te najviše regulative (MSFI).

Po isteku najmanje pet godina primene više računovodstvene regulative, obveznik može da podnese, putem Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), Poseban zahtev obveznika radi promene regulative na nižu.

Isto tako, matično pravno lice koje je za prethodnu izveštajnu 2021. godinu dostavilo KGFI (usled čega je u redovnom godišnjem finansijskog izveštaju-RGFI moralo da primenjuje MSFI), a koje je tokom 2022. godine izgubilo kontrolu nad svim svojim zavisnim pravnim licima ili je izuzeto od obaveze sastavlјanja, dostavlјanja i obelodanjivanja tog izveštaja za konkretnu izveštajnu godinu, saglasno članu 32. Zakona, može podneti Poseban zahtev obveznika radi promene računovodstvene regulative koju primenjuje prilikom sastavlјanja RGFI.