Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Registraciona prijava osnivanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja

Registraciona prijava promene podataka

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka - obavezni podaci
Dodatak 01 – Naziv
Dodatak 02 – Sedište
Dodatak 03 – Zastupnik/ lični podaci registrovanih lica
Dodatak 04 – Statut
Dodatak 05 – Grana sporta
Dodatak 06 – Status socijalnog preduzetništva/Vreme trajanja
Dodatak 07 - Zabeleška
Dodatak 08 – Kontakt podaci
Dodatak 09 – Delatnost
Dodatak 10 – Pokretanje postupka likvidacije
Dodatak 11 - Obustava postupka likvidacije
Dodatak 12 - Pokretanje postupka stečaja
Dodatak 13 – Obustava stečajnog postupka
Dodatak 14 – Upis/brisanje ogranka
Dodatak 15 – Promena podataka o registrovanom ogranku
Dodatak 16 – Članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji
Dodatak 17 - Prijava privredne delatnosti

Registraciona prijava brisanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda o registrovanim podacima
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Prijava za rezervaciju naziva
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava