Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Obrasci

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava upisa podataka o stečajnoj masi
Registraciona prijava promene podataka o stečajnoj masi
Registraciona prijava brisanja stečajne mase
Zahtev za izvod iz Registra stečajnih masa
Zahtev za izdavanje potvrda
Zahtev za izdavanje rešenja
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava