Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Prijava za upis (osnivanje)

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja udruženja
Registraciona prijava osnivanja saveza udruženja

Prijava za upis promene podataka o udruženju/savezu udruženja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka - obavezni podaci
Dodatak 01 - Naziv i skraćeni naziv
Dodatak 02 - Sedište i adresa
Dodatak 03 - Zastupnik
Dodatak 04 - Datum donošenja/izmena i dopuna statuta
Dodatak 05 - Oblast ostvarivanja ciljeva
Dodatak 06 - Status socijalnog preduzetništva/Predviđeno vreme trajanja
Dodatak 07 - Zabeleške i podaci o statusnoj promeni
Dodatak 08 - Kontakt podaci
Dodatak 09 - Članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji i inostranstvu
Dodatak 14 - Ogranci

Likvidacija udruženja/saveza udruženja

Naziv Preuzimanje
Pokretanje postupka likvidacije
Obustava postupka likvidacije

Stečaj udruženja/saveza udruženja

Naziv Preuzimanje
Registracija stečaja
Registracija obustave stečaja

Prijava za brisanje udruženja/saveza udruženja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja iz Registra

Prijava Registru privrednih subjekata za upis/brisanje privredne delatnosti udruženja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava upisa/brisanja privredne delatnosti udruženja

Akti

Naziv Preuzimanje
Primer statuta udruženja (osnivanje)
Primer statuta udruženja (usklađivanje)
Primer osnivačkog akta
Primer 1 zapisnika sa osnivačke skupštine udruženja
Primer 2 zapisnika sa osnivačke skupštine udruženja
Primer odluke o imenovanju zastupnika (osnivanje)
Primer odluke o imenovanju zastupnika (usklađivanje i promene)
Primer odluke o razrešenju i imenovanju zastupnika (promene)
Primer izjave zakonskog zastupnika maloletnog lica
Primer odluke likvidacionog upravnika o toku likvidacije udruženja
Socijalno preduzetništvo - član 1a Statuta

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda o registrovanim podacima
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Prijava za rezervaciju naziva
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava