Od 01.05.2017. godine, udruženja koja budu htela da registruju obavljanje privrednih delatnosti koje su obuhvaćene Zakonom o turizmu: 01.70, 49.32, 50.10, 50.30, 52.22, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.30, 77.11, 79.11, 79.12 i 93.29, moraće da registruju ogranak bez obzira da li tu privrednu delatnost obavljaju na adresi sedišta udruženja ili na nekoj drugoj adresi. Naime Zakonom o turizmu je propisano da pravna lica koja registruju obavljanje napred navedenih delatnosti, ako tu delatnost ne obavljaju kao pretežnu, imaju obavezu da registruju ogranak za obavljanje te privredne delatnosti.

U slučaju udurženja, a kako se privredna delatnost obavlja u manjem obimu (odnosno nije pretežna delatnost udruženja), udruženje može obavljati jednu od napred navedenih delatnosti samo ako obrazuje ogranak bez obzira da li tu delatnost obavlja na adresi sedišta udruženja ili nekoj drugoj adresi.

Postupak registracije ovakvog ogranka u Registru udruženja je sledeći:

1. Udruženje određuje obavljanje privredne delatnosti OBAVEZNO u Statutu udruženja. Obrazovanje ogranka na adresi sedišta udruženja ili na drugoj adresi može se vršiti kroz Statut udruženja, ili donošenjem odluke o obrazovanju ogranka (ovu odluku donosi Skupština udruženja, ako Statutom nije drugačije propisano i mora da sadrži naziv ogranka, sedište i adresu ogranka, privrednu delatnost ogranka, lice ovlašćeno za zastupanje ogranka i kontakt podatke ogranka. Ako se odlukom ne odredi naziv ogranka, ogranak će nositi naziv udruženja uz dodatak: „Ogranak – 1“ ili drugi redni broj ako udruženje ima više ogranaka. Ako se odlukom ne odredi lice ovlašćeno za zastupanje, svi zastupnici udruženja će biti određeni i kao zastupnici ogranka). Napominjemo da udruženje može da registruje obavljanje samo jedne privredne delatnosti kroz jedan ili više ogranaka.

To znači da se Registru udruženja pored registracione prijave registracije Statuta i ogranka, podnosi Statut (ili prečišćen tekst statuta), i odluka o obrazovanju ogranka ako ogranak nije propisan Statutom. Naknada za registraciju ogranka iznosi 3.100 dinara.

Postupak registracije obavljanja privredne delatnosti u Registru privrednih subjekata:

2. Kada se u Registru udruženja registruje Statut i ogranak, i kada udruženje želi da počne obavljanje privredne delatnosti, onda se Registru privrednih subjekata dostavalja registraciona prijava otpočinjanja obavljanja privredne delatnosti uz naknadu od 3.100,00 dinara.