Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Prijava za upis usklađivanja

Naziv Preuzimanje
Prijava za upis usklađivanja u Registar zadužbina i fondacija

Prijava za upis

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja zadužbine i fondacije

Prijava promene

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka-obavezni podaci
Dodatak 01 - Naziv i skraćeni naziv
Dodatak 02 - Sedište i adresa
Dodatak 03 - Osnivači/suosnivači/zaveštalac
Dodatak 04 - Upravitelj/zastupnik/izvršilac zaveštanja/upravni odbor/likvidacioni upravnik/ stečajni upravnik
Dodatak 05 - Datum donošenja/izmena i dopuna statuta
Dodatak 06 - Ciljevi
Dodatak 07 - Osnovna imovina zadužbine
Dodatak 08 - Status socijalnog preduzetništva/Vreme trajanja
Dodatak 09 - Privredna delatnost
Dodatak 10 - Zabeleška
Dodatak 11 - Kontakt podaci
Dodatak 16 - Ogranci

Likvidacija

Naziv Preuzimanje
Pokretanje postupka likvidacije
Obustava postupka likvidacije

Stečaj

Naziv Preuzimanje
Registracija stečaja
Registracija obustave stečaja

Prijava za brisanje

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja iz Registra

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda o registrovanim podacima
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za izdavanje potvrde
Prijava za rezervaciju naziva
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava