Zakon o računovodstvu (Zakon) obavezuje sva pravna lica i preduzetnike da finansijske izveštaje, uklјučujući i obrazac Statistički izveštaj, kao i Izjavu o neaktivnosti, dostavlјaju Agenciji za privredne registre (Agenciji) isklјučivo putem interneta u elektronskom obliku, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Navedeno se odnosi i na dostavlјanje propisane dokumentacije od strane obveznika revizije.

PIS FI Agencije obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavlјanja izveštaja i dokumentacije propisane Zakonom, javno objavlјivanje podataka i dokumenata u skladu sa istim, skladištenje i čuvanje elektronskih dokumenata, kao i jedinstveni postupak isporuke podataka i dokumenata svim zainteresovanim korisnicima, odnosno pružanja usluga iz Registra finansijskih izveštaja.

Obveznici koji dostavlјaju finansijske izveštaje, odnosno Izjavu o neaktivnosti sastavlјene na dan 31.12.2021. godine i kasnije, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-POČEV OD 31.12.2021.
Obveznici koji izveštaje sastavlјaju sa datumom pre 31.12.2021. godine, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji-PRE 31.12.2021.

Način unosa finansijskih izveštaja, odnosno propisane dokumentacije u PIS FI Agencije i odgovarajuća kontrola unetih podataka i dokumenata objašnjeni su Tehničkim uputstvom za korišćenje Aplikacije za sastavlјanje i dostavlјanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije.

Način sastavlјanja i dostavlјanja pojedinačnih vrsta zahteva putem PIS FI sistema, objašnjen je u korisničkim uputstvima za dostavlјanje konkretne vrste zahteva (npr. Izjave o nekativnosti, redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, redovnog godišnjeg finansisjkog izveštaja i dokumentacije, redovnog godišnjeg finansisjkog izveštaja sa dobrovvolјnom revizijom, vanrednog finansijskog izveštaja i dr.).

Potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika u elektronskom obliku putem interneta objašnjeno je Tehničkim uputstvom za potpisivanje dokumenata kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Privredna društva, preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, kao i ostala pravna lica koja imaju obavezu dostavlјanja finansijskih izveštaja Agenciji, plaćanje naknade za uslugu obrade i objavlјivanja izveštaja, odnosno propisane dokumentacije mogu izvršiti Visa, MasterCard ili DinaCard platnom karticom putem posebne aplikacije Agencije za elektronsko plaćanje, što je objašnjeno Tehničkim uputstvom za elektronsko plaćanje naknade.

Da bi izbegli probleme u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva, odnosno izveštaja i dokumentacije, a u cilјu izbegavanja problema u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa. Na stranici „Usluge -Servis desk – tehnička podrška eServisima-Informacije i tehnička uputstva” objavlјena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.