Obrasci izveštaja i zahteva ugrađeni su u Posebni informacioni sistem Agencije za sve vrste izveštaja i isti se NE DOSTAVLjAJU u papirnom obliku.

Obrasci izveštaja

Na osnovu Zakona o računovodstvu (Zakon), nadležna regulatorna tela donela su odgovarajuća podzakonska akta, kojima se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja, za potrebe jedinstvenog informisanja i statističke obrade:

I MINISTARSTVO FINANSIJA za:

1. Privredna društva zadruge i preduzetnike:

2. Druga pravna lica:

II NARODNA BANKA SRBIJE za:

III KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI za:

Obrasci zahteva

Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavlјivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, registrator je propisao obrasce zahteva za javno objavlјivanje finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja, odnosno dokumentacije koja se dostavlјa uz godišnje finansijske izveštaje: